Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Millisland ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

Millisland

Millisland

uppladdad av: Celtikcross (2016-03-28)


Zoninformation Millisland

Zonen har funnits sedan
2011-02-09

Nuvarande 'ägare' embeoo
Togs den 2019-07-17 16:37:27

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 2202