Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ UthamraZone ] Sverige : Stockholm : Vallentuna kommun

UthamraZone

UthamraZone

uppladdad av: Jockatim (2020-04-12)


Zoninformation UthamraZone

Zonen har funnits sedan
2014-03-02

Nuvarande 'ägare' Recumbent
Togs den 2020-12-01 18:38:36

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 1724