Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ LäsPåStenen ] Sverige : Värmland : Eda kommun

LäsPåStenen

LäsPåStenen

uppladdad av: Dilbert (2020-07-10)

Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare utskrivna till lantvärnet (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför den 26 mars order om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.


Zoninformation LäsPåStenen

Zonen har funnits sedan
2019-05-25

Zonen är fortfarande neutral, ingen takeover denna omgång hittills

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 17