Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ PowerWellBay ] Sverige : Stockholm : Solna kommun

PowerWellBay

PowerWellBay

uppladdad av: Emlomaliv (2020-11-17)


Zoninformation PowerWellBay

Zonen har funnits sedan
2012-04-22

Nuvarande 'ägare' 0beroff
Togs den 2020-12-02 22:57:44

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 2549

Alla bilder på zonen

Stockholm : PowerWellBay

Uppladdad av: Celtikcross (2016-06-24)

Stockholm : PowerWellBay

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-11-17)