Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ WittrocksTorn ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

WittrocksTorn

WittrocksTorn

uppladdad av: Emlomaliv (2020-11-17)


Zoninformation WittrocksTorn

Zonen har funnits sedan
2017-12-07

Nuvarande 'ägare' TankaGubben
Togs den 2020-12-03 14:13:39

Takeover 155 poäng

Poäng/timme (pph) +3

Antal takeovers totalt 676

Alla bilder på zonen

Stockholm : WittrocksTorn

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

Stockholm : WittrocksTorn

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

Stockholm : WittrocksTorn

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-11-17)