Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ MiddlePark ] Sverige : Västmanland : Västerås

MiddlePark

MiddlePark

uppladdad av: Celtikcross (2016-09-24)


Zoninformation MiddlePark

Zonen har funnits sedan
2011-07-27

Nuvarande 'ägare' Perrac
Togs den 2019-10-21 18:19:12

Takeover 65 poäng

Poäng/timme (pph) +9

Antal takeovers totalt 34138

Alla bilder på zonen

Västmanland : MiddlePark

Uppladdad av: Celtikcross (2016-09-24)

Västmanland : MiddlePark

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-16)