Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ CuthultChurch ] Sverige : Skåne : Eslövs kommun

CuthultChurch

CuthultChurch

uppladdad av: MolnetsBroder (2017-01-05)

Ursprungliga kyrkan uppfördes under slutet av 1100-talet i romansk stil. Takvalven tillkom under 1400-talet och försågs med dekormålningar omkring 1460 och figurmålningar omkring 1550. Vid mitten av 1500-talet byggdes kyrkan till; Mette Rosencrantz, slottsfru på Skarhults slott bytte ut absidkoret mot ett större rakt kor, och under koret gjordes ett gravvalv för maken Sten Rosensparre, som dött vid slaget vid Axtorna 1565. Kyrkan restaurerades 1940, och då återskapades den romanske mästarens profilerade sandstensportal med tympanon med springande lejon.


Zoninformation CuthultChurch

Zonen har funnits sedan
2016-08-31

Nuvarande 'ägare' retsirK
Togs den 2020-07-11 07:40:54

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 118