Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ ScheelesHörna ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

ScheelesHörna

ScheelesHörna

uppladdad av: Celtikcross (2017-07-21)


Zoninformation ScheelesHörna

Zonen har funnits sedan
2017-06-15

Nuvarande 'ägare' HiB
Togs den 2019-09-23 13:15:03

Takeover 80 poäng

Poäng/timme (pph) +8

Antal takeovers totalt 2785

Alla bilder på zonen

Stockholm : ScheelesHörna

Uppladdad av: Celtikcross (2017-07-21)

Stockholm : ScheelesHörna

Uppladdad av: Jockatim (2018-09-17)