Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BlåFågelholk ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

BlåFågelholk

BlåFågelholk

uppladdad av: scorp (2017-07-24)

Denna schangdobla bostad har med all säkerhet sitt ursprung i den öppna holkverkstad som UOF håller på Biotopia på vårvintern.


Zoninformation BlåFågelholk

Zonen har funnits sedan
2017-05-20

Nuvarande 'ägare' xelryz
Togs den 2020-03-31 19:14:59

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 1733

Alla bilder på zonen

Uppsala : BlåFågelholk

Uppladdad av: scorp (2017-07-24)

Uppsala : BlåFågelholk

Uppladdad av: Helena33 (2019-06-08)