Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BlåFågelholk ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

BlåFågelholk

BlåFågelholk

uppladdad av: scorp (2017-07-24)

Denna schangdobla bostad har med all säkerhet sitt ursprung i den öppna holkverkstad som UOF håller på Biotopia på vårvintern.


Zoninformation BlåFågelholk

Zonen har funnits sedan
2017-05-20

Nuvarande 'ägare' tilverturf
Togs den 2020-07-06 08:44:36

Takeover 110 poäng

Poäng/timme (pph) +6

Antal takeovers totalt 1888

Alla bilder på zonen

Uppsala : BlåFågelholk

Uppladdad av: scorp (2017-07-24)

Uppsala : BlåFågelholk

Uppladdad av: Helena33 (2019-06-08)