Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Alienägget ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

Alienägget

Alienägget

uppladdad av: scorp (2017-07-28)

Efter stigen öster om Fyrisån som går mellan Kungsängsbron, via spång förbi fågelgömslet vid Övre föret och vidare mot Vilan finns två konstnärliga mysterier. Detta är det ena. Bänken vid zonen EnsammaTrädet är det andra.


Zoninformation Alienägget

Zonen har funnits sedan
2017-04-01

Nuvarande 'ägare' Thelma67
Togs den 2020-04-02 08:28:15

Takeover 110 poäng

Poäng/timme (pph) +6

Antal takeovers totalt 3598

Alla bilder på zonen

Uppsala : Alienägget

Uppladdad av: scorp (2017-07-28)

Uppsala : Alienägget

Uppladdad av: Helena33 (2018-09-18)