Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Fyledalen ] Sverige : Skåne : Tomelilla kommun

Fyledalen

Fyledalen

uppladdad av: MolnetsBroder (2017-10-01)

Fyledalen är en biologiskt och geologiskt intressant dalgång i södra Skåne. År 2015 bildades ett naturreservat som omfattar 853 hektar av dalen.[1] Naturreservatet är avsett att skydda områdets biologiska mångfald - i dalen finns ett stort antal arter av fladdermöss, svampar och skalbaggar, samt örn.[2] Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upp till 50 meter djup. Den ligger på gränsen mellan Sjöbo, Ystads och Tomelilla kommuner. I dalens botten rinner Fyleån. Förr gick tåg på Simrishamnsbanan längs en del av dalen, men numera används spåren enbart till dressincykling. Dalen bildades för 15 000 år sedan då en issjö vid inlandsisens kant tömdes åt nordväst genom Fyledalen ut i Vombsänkan. På vintern samlas ett stort antal rovfåglar i dalen: 100-tals glador, men även hökar och vråkar. Kungsörn går att se i området under hela året.


Zoninformation Fyledalen

Zonen har funnits sedan
2017-10-01

Nuvarande 'ägare' McManus
Togs den 2020-05-24 11:55:48

Takeover 170 poäng

Poäng/timme (pph) +2

Antal takeovers totalt 133