Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Borstslaget ] Sverige : Skåne : Hörby kommun

Borstslaget

Borstslaget

uppladdad av: MolnetsBroder (2017-10-03)

Få människor känner till »slaget vid Borst» som ägde rum 1644. Drabbningen inträffade under det så kallade Horns krig, då Sverige utan krigsförklaring angrep Jylland och det danska Skåne. Nya fynd visar att slaget kan ha kostat bortåt femhundra skånska bönder livet


Zoninformation Borstslaget

Zonen har funnits sedan
2017-06-30

Zonen är fortfarande neutral, ingen takeover denna omgång hittills

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 41