Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Forsemölla ] Sverige : Skåne : Simrishamns kommun

Forsemölla

Forsemölla

uppladdad av: MolnetsBroder (2017-11-04)

Naturreservatet har namnet efter den gamla vattenkvarnen Stränte. Sträntemölla är en av Sveriges äldsta vattenkvarnar och är inbyggd i en väl bevarad korsvirkeslänga. Här har scener till några av Richard Hoberts filmer spelats in, bl a "Glädjekällan". Närmast vägen mellan Gyllebo och Rörum ligger vattenkvarnen Sträntemölla med anor från 1300-talet. Längre upp upp dalen ligger resterna av en annan kvarngård, Forsemölla. Vattendraget bildar här ett fall med nästan lodräta bergväggar. Vid ån häckar forsärla och strömstare, dessa är lättast att se vid kvarnarna där vattnet forsar fram


Zoninformation Forsemölla

Zonen har funnits sedan
2016-08-31

Zonen är fortfarande neutral, ingen takeover denna omgång hittills

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 34