Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Nova ] Sverige : Skåne : Lunds kommun

Nova

Nova

uppladdad av: MolnetsBroder (2017-11-21)

I början av 2000-talet stod Lunds kommun utan större handelsplatser utanför staden. I Lund kommuns översiktsplan från 1998 angavs att man inte skulle tillåta köpcentrum utanför stadskärnan eftersom man ville bevara handeln i centrum. Det visade sig att detaljplanen för området medgav byggnader för detaljhandelsändamål och bygglov beviljades den 20 februari 2001. Köpcentret byggdes av JM som senare överlät förvaltningen till Wihlborgs och innan köpcentret stod färdigt hade Rodamco köpt fastigheten. Nova Lund fick bygglov med ett undantag – köpcentret fick inte ha en butik med dagligvaror. Nova Lund slog för första gången upp portarna den 19 september 2002. Fyra år senare stod tillbyggnaden om 6500 m² handelsyta klar samtidigt som parkeringen utökades till 1 500 platser. Under 2009 presenterades planer på att bygga ut Nova Lund ytterligare. Byggnadsnämnden i Lunds kommun sade dock i mars 2011 tillsvidare nej till en fortsatt utbyggnad av Nova Lund. I mars 2015 meddelade Unibail-Rodamco att det hade ingått ett avtal om att sälja Nova Lund till TIAA Henderson Real Estate.


Zoninformation Nova

Zonen har funnits sedan
2014-09-07

Nuvarande 'ägare' silludden
Togs den 2020-05-27 18:37:11

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 2036