Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Camphut ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

Camphut

Camphut

uppladdad av: scorp (2018-05-12)

På Polacksbacken har soldater huserat sedan 1500-talet. Senast numera nedlagda S1. Nu är det delar av Uppsala Universitet som kamperar här.


Zoninformation Camphut

Zonen har funnits sedan
2011-04-13

Nuvarande 'ägare' Ebbehutt
Togs den 2019-10-23 13:21:01

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 10453

Alla bilder på zonen

Uppsala : Camphut

Uppladdad av: scorp (2018-05-12)

Uppsala : Camphut

Uppladdad av: Helena33 (2018-07-20)