Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ TimberZone ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

TimberZone

TimberZone

uppladdad av: scorp (2018-05-23)


Zoninformation TimberZone

Zonen har funnits sedan
2010-09-04

Nuvarande 'ägare' Venandi
Togs den 2019-08-22 15:01:38

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 9429

Alla bilder på zonen

Uppsala : TimberZone

Uppladdad av: scorp (2018-05-23)

Uppsala : TimberZone

Uppladdad av: Helena33 (2018-09-18)