Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ TheViadukt ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

TheViadukt

TheViadukt

uppladdad av: scorp (2018-05-24)

Den märkliga gräs- och skogsbevuxna bron över Bärbyleden.


Zoninformation TheViadukt

Zonen har funnits sedan
2010-09-04

Nuvarande 'ägare' pemel
Togs den 2019-12-12 08:30:47

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 4589

Alla bilder på zonen

Uppsala : TheViadukt

Uppladdad av: scorp (2018-05-24)

Uppsala : TheViadukt

Uppladdad av: Helena33 (2018-10-16)