Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ TheViadukt ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

TheViadukt

TheViadukt

uppladdad av: scorp (2018-05-24)

Den märkliga gräs- och skogsbevuxna bron över Bärbyleden.


Zoninformation TheViadukt

Zonen har funnits sedan
2010-09-04

Nuvarande 'ägare' Arn16
Togs den 2019-08-22 07:45:17

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 4455

Alla bilder på zonen

Uppsala : TheViadukt

Uppladdad av: scorp (2018-05-24)

Uppsala : TheViadukt

Uppladdad av: Helena33 (2018-10-16)