Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Befrielsen ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

Befrielsen

Befrielsen

uppladdad av: scorp (2018-06-28)

Olof Hellströms skulptur "Befrielsen", ett minnesmärke över Martin Luther Kings gärning. Den plats intill Uppsala universitet där den står har lägligt döpts till Martin Luther Kings plan. Planen och dess katedrallika utformning är också till minne av det ekumeniska världskyrkomötet som gick av stapeln 1968, samma år som King blev mördad.


Zoninformation Befrielsen

Zonen har funnits sedan
2014-09-25

Nuvarande 'ägare' tilverturf
Togs den 2020-07-07 09:37:18

Takeover 80 poäng

Poäng/timme (pph) +8

Antal takeovers totalt 7891

Alla bilder på zonen

Uppsala : Befrielsen

Uppladdad av: Celtikcross (2016-05-15)

Uppsala : Befrielsen

Uppladdad av: scorp (2018-06-28)

Uppsala : Befrielsen

Uppladdad av: Vortex (2019-10-05)