Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Lemmeströ ] Sverige : Skåne : Svedala kommun

Lemmeströ

Lemmeströ

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-10-14)

Lemmeströ kyrkoruin i Börringe socken i Svedala kommun i Skåne har medeltida anor. Namnet Lemmeströ kommer troligtvis från mansnamnet “Lemme” samt av ordet “röjning”. Platsen omtalas som ”Laemitsriidh” 1356 och som “Lemmitsröd” 1555. Samma år slogs Lemmeströ socken samman till ett pastorat med Börringe socken. År 1565 blev Lemmeströ huvudkyrka för de båda församlingarna i och med att prästgården flyttades hit. Patronatsrätten till de båda socknarna innehades av Börringe kloster så sent som 1601.


Zoninformation Lemmeströ

Zonen har funnits sedan
2017-06-25

Nuvarande 'ägare' FickDemon
Togs den 2020-05-13 10:06:40

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 27