Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KornZone ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

KornZone

KornZone

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-18)

Kornhamnstorg (Kornhamps torget 1651) tillkom troligen genom 1620-talets regleringar av stadens västra kvarter, efter den Stora branden 1625. Under hela århundradet kallades torget för Åkaretorget, troligtvis därför att detta var en uppställningsplats för åkarnas vagnar. Det nuvarande namnet växlar länge med Kornhamn som benämning såväl på torget som själva hamnplatsen. Mitt på torget står statyn Bågspännaren av Christian Eriksson, uppförd 1916. Det restes till minne av Engelbrekt Engelbrektssons frihetskamp.


Zoninformation KornZone

Zonen har funnits sedan
2010-07-13

Nuvarande 'ägare' Shivers
Togs den 2020-05-29 05:52:26

Takeover 80 poäng

Poäng/timme (pph) +8

Antal takeovers totalt 22898

Alla bilder på zonen

Stockholm : KornZone

Uppladdad av: Celtikcross (2015-10-09)

Stockholm : KornZone

Uppladdad av: Wawima (2016-12-26)

Stockholm : KornZone

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-18)

Stockholm : KornZone

Uppladdad av: LeiLar (2019-01-31)