Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KastellBerg ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

KastellBerg

KastellBerg

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-19)

Kastellet är en byggnad på Kastellholmen i centrala Stockholm. Sedan 1935 är Kastellet statligt byggnadsminne. På kastellet blåser varje dag sedan 1660-talet Sveriges örlogsflagga.


Zoninformation KastellBerg

Zonen har funnits sedan
2010-07-19

Nuvarande 'ägare' Herrvontratt
Togs den 2019-11-20 15:37:11

Takeover 110 poäng

Poäng/timme (pph) +6

Antal takeovers totalt 4596

Alla bilder på zonen

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: Celtikcross (2015-09-08)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-19)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-19)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: Peterspirea (2019-01-12)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: LeiLar (2019-05-21)