Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ MediZone ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

MediZone

MediZone

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-20)

Medborgarplatsens tillkomst berodde på järnvägens framdragande och anläggningen av Södra station i slutet av 1850-talet. Då planerades och utlades ett torg, där man skulle saluföra med järnvägen ankommande lantmannaprodukter. Det fick 1876 namnet Södra Bantorget, namnmässigt en pendang till Norra Bantorget på Norrmalm. På platsen för Södra Bantorget fanns tidigare sjön Fatburen. I samband med att man uppförde Medborgarhuset byggde man om torget, och 1936 föreslogs även en namnändring på torget till Medborgarplatsen. Sedan 17 december 1940 bär torget sitt nuvarande namn, och blev därmed det enda torget i Stockholm som har ordet plats i namnet. Norra Bantorget behöll dock sitt namn.


Zoninformation MediZone

Zonen har funnits sedan
2010-07-12

Nuvarande 'ägare' iTurf
Togs den 2020-05-25 23:48:09

Takeover 80 poäng

Poäng/timme (pph) +8

Antal takeovers totalt 29257

Alla bilder på zonen

Stockholm : MediZone

Uppladdad av: Celtikcross (2015-09-26)

Stockholm : MediZone

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-20)

Stockholm : MediZone

Uppladdad av: LeiLar (2019-01-10)

Stockholm : MediZone

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)

Stockholm : MediZone

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)