Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ ShipCorner ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

ShipCorner

ShipCorner

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-21)

Skeppsbron är en gata och ursprungligen kaj ("bro" var förr en synonym till brygga eller kaj i Gamla stan i Stockholm. Den löper längs Stadsholmens östra sida, vid Saltsjön, från Strömbron i norr förbi Kungliga slottet ner till Slussen i söder. Skeppsbron är en av Gamla stans huvudtrafikleder och är även Stockholms äldsta kaj. Redan i början av 1600-talet lade stora och djupgående fartyg till på Skeppsbron. Gustav II Adolf ville göra kajen till paradgata trots dess karaktär av arbetsplats. Skeppsbron förblev Stockholms viktigaste hamn under 1700-talet.


Zoninformation ShipCorner

Zonen har funnits sedan
2010-08-04

Nuvarande 'ägare' pfjell
Togs den 2019-11-21 14:20:24

Takeover 65 poäng

Poäng/timme (pph) +9

Antal takeovers totalt 18790

Alla bilder på zonen

Stockholm : ShipCorner

Uppladdad av: Jockatim (2015-09-21)

Stockholm : ShipCorner

Uppladdad av: Jockatim (2016-05-05)

Stockholm : ShipCorner

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-21)

Stockholm : ShipCorner

Uppladdad av: LeiLar (2019-05-21)

Stockholm : ShipCorner

Uppladdad av: LeiLar (2019-07-20)