Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Strömbron ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

Strömbron

Strömbron

uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-21)

År 1928 byggdes en temporär pontonbro på platsen i samband med reparationsarbeten på Norrbro. Den nuvarande Strömbron togs i bruk den 22 november 1946 varefter trafiken mellan Kungsträdgårdsgatan och Skeppsbron slapp omvägen via Norrbro. Denna omläggning inkluderade även spårvagnstrafiken. Pontonbron från 1928. Eftersom bron betraktades som en provisorisk lösning gjordes den mycket enkel och ingen möda lades ned på det estetiska. Efter en lång debatt i Stockholms stadsfullmäktige antogs broförslaget med 43 röster för och 39 emot. Eftersom det var tänkt som ett kortvarigt provisorium på cirka 10 år togs bron inte med i stadsplanen. Konstruktionen består av en 20 meter bred betongplatta (körbanan) på stålbalkar, upplagda på betongplintar, som i sin tur grundlades på träpålar. Träpålarna slutar cirka en meter över vattenytan vilket är ovanlig för den typen av konstruktion. Normalt skall pålskallarna vara täckta med vatten för att undvika rötskador. Men här var det ett villkor av bromotståndarna och motivet var att efter några år skulle rötskadorna på pålarna vara så svåra att bron måste rivas. Efter 10 år fanns inga rötangrepp. 1964 förstärktes pålgrundläggningen och man vidtog åtgärder för att skydda pålarna mot rötangrepp.


Zoninformation Strömbron

Zonen har funnits sedan
2014-11-22

Nuvarande 'ägare' JonasfromHell
Togs den 2019-08-22 12:32:14

Takeover 65 poäng

Poäng/timme (pph) +9

Antal takeovers totalt 13944

Alla bilder på zonen

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: Celtikcross (2015-09-09)

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: Jockatim (2015-09-21)

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-21)

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-09)

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-09)

Stockholm : Strömbron

Uppladdad av: LeiLar (2019-05-21)