Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KastellBerg ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

KastellBerg

KastellBerg

uppladdad av: Peterspirea (2019-01-12)


Zoninformation KastellBerg

Zonen har funnits sedan
2010-07-19

Nuvarande 'ägare' pancosmic
Togs den 2019-06-25 19:59:50

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 4386

Alla bilder på zonen

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: Celtikcross (2015-09-08)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-19)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-19)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: Peterspirea (2019-01-12)

Stockholm : KastellBerg

Uppladdad av: LeiLar (2019-05-21)