Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ FlottsbroTop ] Sverige : Stockholm : Huddinge kommun

FlottsbroTop

FlottsbroTop

uppladdad av: Peterspirea (2019-01-13)


Zoninformation FlottsbroTop

Zonen har funnits sedan
2012-11-27

Nuvarande 'ägare' iUserF4
Togs den 2020-07-06 09:30:41

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 290

Alla bilder på zonen

Stockholm : FlottsbroTop

Uppladdad av: Jockatim (2015-09-18)

Stockholm : FlottsbroTop

Uppladdad av: Peterspirea (2019-01-13)

Stockholm : FlottsbroTop

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)