Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Silverbäcken ] Sverige : Kalmar : Borgholms kommun

Silverbäcken

Silverbäcken

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-14)

Erik Johan Stagnelius.(1793-1823) Stagnelius föddes i Gärdslösa, där hans far var präst. Familjen flyttade till Kalmar 1810, då fadern blivit biskop. Samma år började Erik Johan sina studier i Lund och Uppsala 1810-1814. Han flyttade till Stockholm 1815 där blev han kanslist på Ecklesiastikexpeditionen. Stagnelius avled 1823, endast 29 ½ år gammal.


Zoninformation Silverbäcken

Zonen har funnits sedan
2017-04-15

Nuvarande 'ägare' AW62
Togs den 2019-08-15 16:31:44

Takeover 155 poäng

Poäng/timme (pph) +3

Antal takeovers totalt 144