Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ ASpoonAFork ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

ASpoonAFork

ASpoonAFork

uppladdad av: LeiLar (2019-01-16)


Zoninformation ASpoonAFork

Zonen har funnits sedan
2017-11-27

Nuvarande 'ägare' tumbtom
Togs den 2020-02-25 20:06:42

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 2818

Alla bilder på zonen

Stockholm : ASpoonAFork

Uppladdad av: Jockatim (2018-09-20)

Stockholm : ASpoonAFork

Uppladdad av: LeiLar (2019-01-16)

Stockholm : ASpoonAFork

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

Stockholm : ASpoonAFork

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)