Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Fluortanten ] Sverige : Stockholm : Haninge kommun

Fluortanten

Fluortanten

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)


Zoninformation Fluortanten

Zonen har funnits sedan
2014-11-01

Nuvarande 'ägare' fox
Togs den 2020-07-10 17:52:22

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 1993

Alla bilder på zonen

Stockholm : Fluortanten

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

Stockholm : Fluortanten

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)