Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ NumberMambo ] Spanien : Spain

NumberMambo

NumberMambo

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)


Zoninformation NumberMambo

Zonen har funnits sedan
2018-01-06

Nuvarande 'ägare' BadLoser
Togs den 2020-02-18 16:52:38

Takeover 155 poäng

Poäng/timme (pph) +3

Antal takeovers totalt 324

Alla bilder på zonen

other : NumberMambo

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

other : NumberMambo

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)