Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ NumberMambo ] Spanien : Spain

NumberMambo

NumberMambo

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)


Zoninformation NumberMambo

Zonen har funnits sedan
2018-01-06

Zonen är fortfarande neutral, ingen takeover denna omgång hittills

Takeover 170 poäng

Poäng/timme (pph) +2

Antal takeovers totalt 234

Alla bilder på zonen

other : NumberMambo

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)

other : NumberMambo

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-18)