Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BearZone ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

BearZone

BearZone

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)


Zoninformation BearZone

Zonen har funnits sedan
2010-07-18

Nuvarande 'ägare' Giftorm
Togs den 2020-03-31 15:33:25

Takeover 65 poäng

Poäng/timme (pph) +9

Antal takeovers totalt 25819

Alla bilder på zonen

Stockholm : BearZone

Uppladdad av: Celtikcross (2015-09-26)

Stockholm : BearZone

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-11-20)

Stockholm : BearZone

Uppladdad av: LeiLar (2018-12-08)

Stockholm : BearZone

Uppladdad av: LeiLar (2018-12-08)

Stockholm : BearZone

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)