Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ SouthAllén ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

SouthAllén

SouthAllén

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)


Zoninformation SouthAllén

Zonen har funnits sedan
2011-04-13

Nuvarande 'ägare' Bryngeln
Togs den 2020-08-04 09:10:57

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 8487

Alla bilder på zonen

Stockholm : SouthAllén

Uppladdad av: Celtikcross (2015-10-29)

Stockholm : SouthAllén

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)

Stockholm : SouthAllén

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)