Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Winterzone ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

Winterzone

Winterzone

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)


Zoninformation Winterzone

Zonen har funnits sedan
2010-08-09

Nuvarande 'ägare' iTurf
Togs den 2020-08-12 19:18:49

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 5244

Alla bilder på zonen

Stockholm : Winterzone

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)

Stockholm : Winterzone

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-21)