Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Frötallen ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

Frötallen

Frötallen

uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-25)


Zoninformation Frötallen

Zonen har funnits sedan
2016-06-03

Nuvarande 'ägare' Virulf
Togs den 2020-07-11 19:53:31

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 1755

Alla bilder på zonen

Stockholm : Frötallen

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-25)

Stockholm : Frötallen

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-01-25)