Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ SlutPåEländet ] Sverige : Stockholm : Stockholms kommun

SlutPåEländet

SlutPåEländet

uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-09)


Zoninformation SlutPåEländet

Zonen har funnits sedan
2017-04-08

Nuvarande 'ägare' Tonky
Togs den 2020-08-05 02:48:40

Takeover 65 poäng

Poäng/timme (pph) +9

Antal takeovers totalt 6940

Alla bilder på zonen

Stockholm : SlutPåEländet

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-09)

Stockholm : SlutPåEländet

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-24)

Stockholm : SlutPåEländet

Uppladdad av: Peterspirea (2020-05-09)