Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ PlayaBunker ] Spanien : Spain

PlayaBunker

PlayaBunker

uppladdad av: Bäckagubben (2019-03-25)


Zoninformation PlayaBunker

Zonen har funnits sedan
2018-01-12

Nuvarande 'ägare' MrMcFox
Togs den 2020-02-27 14:45:39

Takeover 155 poäng

Poäng/timme (pph) +3

Antal takeovers totalt 143

Alla bilder på zonen

other : PlayaBunker

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-03-25)

other : PlayaBunker

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-03-25)