Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BloodPath ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

BloodPath

BloodPath

uppladdad av: scorp (2019-04-19)

En av "ingångarna" till Hågadalens naturreservat om man kommer från Norby.


Zoninformation BloodPath

Zonen har funnits sedan
2012-09-24

Nuvarande 'ägare' omnivore
Togs den 2019-07-19 04:41:49

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 7422

Alla bilder på zonen

Uppsala : BloodPath

Uppladdad av: Helena33 (2018-10-23)

Uppsala : BloodPath

Uppladdad av: scorp (2019-04-19)