Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KlintEastwood ] Sverige : Gotland

KlintEastwood

KlintEastwood

uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)

ÄLSKAR zonnamnet - å en fantastisk utsikt över Klinte och Klintehamn


Zoninformation KlintEastwood

Zonen har funnits sedan
2018-04-11

Nuvarande 'ägare' krokodilen57
Togs den 2020-08-07 18:00:20

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 108

Alla bilder på zonen

Gotland : KlintEastwood

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)

Gotland : KlintEastwood

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)