Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KlintEastwood ] Sverige : Gotland

KlintEastwood

KlintEastwood

uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)


Zoninformation KlintEastwood

Zonen har funnits sedan
2018-04-11

Nuvarande 'ägare' Neovil
Togs den 2020-01-17 11:45:38

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 81

Alla bilder på zonen

Gotland : KlintEastwood

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)

Gotland : KlintEastwood

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-04-26)