Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ WritersCorner ] Sverige : Skåne : Lunds kommun

WritersCorner

WritersCorner

uppladdad av: MolnetsBroder (2019-05-27)

Här på LADUGÅRDSMARKEN går ett stråk norrut upp till ett mindre naturområde och till zon #thecorncorner Stråket är ca 2 km fram o åter


Zoninformation WritersCorner

Zonen har funnits sedan
2014-09-27

Nuvarande 'ägare' Tveskägg
Togs den 2020-10-22 16:57:35

Takeover 125 poäng

Poäng/timme (pph) +5

Antal takeovers totalt 3037