Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ CreepyHouse ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

CreepyHouse

CreepyHouse

uppladdad av: Helena33 (2019-06-27)


Zoninformation CreepyHouse

Zonen har funnits sedan
2013-12-24

Nuvarande 'ägare' Evaluator
Togs den 2020-01-27 12:26:08

Takeover 140 poäng

Poäng/timme (pph) +4

Antal takeovers totalt 2456