Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Artipelaggång ] Sverige : Stockholm : Värmdö kommun

Artipelaggång

Artipelaggång

uppladdad av: LeiLar (2019-07-18)


Zoninformation Artipelaggång

Zonen har funnits sedan
2014-11-13

Nuvarande 'ägare' LillSvensson
Togs den 2019-11-20 19:06:25

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 236

Alla bilder på zonen

Stockholm : Artipelaggång

Uppladdad av: LeiLar (2019-07-18)

Stockholm : Artipelaggång

Uppladdad av: LeiLar (2019-07-18)