Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BlackBack ] Sverige : Uppsala : Uppsala kommun

BlackBack

BlackBack

uppladdad av: scorp (2019-07-20)

Strandängsspången är den sjuttonde bron över Fyrisån från Ekoln räknat. Det lär ska finnas en bit över femtio stycken allt som allt.


Zoninformation BlackBack

Zonen har funnits sedan
2010-09-03

Nuvarande 'ägare' Mumsige
Togs den 2020-05-24 20:21:40

Takeover 80 poäng

Poäng/timme (pph) +8

Antal takeovers totalt 17145

Alla bilder på zonen

Uppsala : BlackBack

Uppladdad av: Helena33 (2018-07-13)

Uppsala : BlackBack

Uppladdad av: scorp (2019-07-20)

Uppsala : BlackBack

Uppladdad av: Helena33 (2020-03-16)