Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Vamlingbo ] Sverige : Gotland

Vamlingbo

Vamlingbo

uppladdad av: MolnetsBroder (2019-08-01)

Vamlingbo kyrka uppfördes på 1200-talet och ersatte möjligen en tidigare stenkyrka. Vid inre restaureringar på 1900-talet hittades grundmurar till ett mindre torn under det befintliga. Från äldre tid härstammar även några inmurade sandstensreliefer i södra långhusväggen, som är delar av gravkistor från 1100-talet.


Zoninformation Vamlingbo

Zonen har funnits sedan
2015-04-20

Nuvarande 'ägare' V.Vessla
Togs den 2020-05-17 11:07:13

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 126