Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ Vamlingbo ] Sverige : Gotland

Vamlingbo

Vamlingbo

uppladdad av: MolnetsBroder (2019-08-01)

Vamlingbo kyrka uppfördes på 1200-talet och ersatte möjligen en tidigare stenkyrka. Vid inre restaureringar på 1900-talet hittades grundmurar till ett mindre torn under det befintliga. Från äldre tid härstammar även några inmurade sandstensreliefer i södra långhusväggen, som är delar av gravkistor från 1100-talet.


Zoninformation Vamlingbo

Zonen har funnits sedan
2015-04-20

Nuvarande 'ägare' KungKeno
Togs den 2020-09-17 12:03:33

Takeover 170 poäng

Poäng/timme (pph) +2

Antal takeovers totalt 145