Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ VasaTerminal ] Finland : Länsi- ja Sisä-Suomi : Vaasa

VasaTerminal

VasaTerminal

uppladdad av: LeiLar (2019-09-23)


Zoninformation VasaTerminal

Zonen har funnits sedan
2012-08-01

Nuvarande 'ägare' Medicus
Togs den 2019-11-17 04:52:03

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 150

Alla bilder på zonen

other : VasaTerminal

Uppladdad av: LeiLar (2019-09-23)

other : VasaTerminal

Uppladdad av: LeiLar (2019-09-23)