Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ SanktaMariaKa ] Sverige : Skåne : Simrishamns kommun

SanktaMariaKa

SanktaMariaKa

uppladdad av: MolnetsBroder (2019-09-28)

Sankta Maria kyrka (även kallad Borrby kyrka) är en kyrkobyggnad i Borrby. Den är församlingskyrka i Gärsnäs församling i Lunds stift. Den nuvarande kyrkan ersatte en gammal stenkyrka från 1100-talet. Stormskadad kyrka. Efter stormen Urd, som rasade i december 2016, upptäcktes skador på två av de fyra små spirorna, efter besiktning av tornet fann man att även den stora mittspiran var instabil. Skadorna var så omfattande att tornet måste demonteras, risk fanns för ras ner på kyrkans långhus, för att så småningom byggas upp igen.


Zoninformation SanktaMariaKa

Zonen har funnits sedan
2019-09-25

Nuvarande 'ägare' Meduza666
Togs den 2020-02-07 07:01:27

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 11