Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ KnisChurch ] Sverige : Skåne : Östra Göinge kommun

KnisChurch

KnisChurch

uppladdad av: MolnetsBroder (2019-10-09)

Knislinge kyrka är känd för sina medeltida målningar och började uppföras i början av 1200-talet. Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, kor och en halvrund absid. De äldsta romanska kalkmålningarna i triumfbågen är från denna tid. På 1400-talet fick långhuset och koret stjärnvalv och förmodligen införlivades ett ursprungligt brett torn i kyrkorummet. En rik dekor av kalkmålningar i valven utfördes av kyrkomålaren Nils Håkansson. Ett nytt torn med vapenhus uppfördes på sydsidan.


Zoninformation KnisChurch

Zonen har funnits sedan
2011-12-08

Nuvarande 'ägare' Hodgesaargh
Togs den 2019-10-16 16:21:38

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 302

Alla bilder på zonen

Skåne : KnisChurch

Uppladdad av: MolnetsBroder (2018-06-29)

Skåne : KnisChurch

Uppladdad av: MolnetsBroder (2019-10-09)