Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ BalingstaMill ] Sverige : Stockholm : Huddinge kommun

BalingstaMill

BalingstaMill

uppladdad av: Jockatim (2015-09-21)

Bilden togs 20150319.


Zoninformation BalingstaMill

Zonen har funnits sedan
2014-12-21

Nuvarande 'ägare' Marq
Togs den 2019-03-19 11:33:54

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 256

Alla bilder på zonen

Stockholm : BalingstaMill

Uppladdad av: Jockatim (2015-09-21)

Stockholm : BalingstaMill

Uppladdad av: Peterspirea (2019-01-13)