Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ AktaKranen ] Sverige : Stockholm : Solna kommun

AktaKranen

AktaKranen

uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-10)


Zoninformation AktaKranen

Zonen har funnits sedan
2017-04-06

Nuvarande 'ägare' Cinderella
Togs den 2020-10-31 13:55:08

Takeover 95 poäng

Poäng/timme (pph) +7

Antal takeovers totalt 4437

Alla bilder på zonen

Stockholm : AktaKranen

Uppladdad av: Bäckagubben (2019-02-24)

Stockholm : AktaKranen

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-10)

Stockholm : AktaKranen

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-10)