Turfzone.se - zonbild

Zongalleri [ WijValsverk ] Sverige : Gävleborg : Ockelbo kommun

WijValsverk

WijValsverk

uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-12)


Zoninformation WijValsverk

Zonen har funnits sedan
2014-07-29

Nuvarande 'ägare' jönsfiskeudden
Togs den 2020-07-08 16:40:45

Takeover 185 poäng

Poäng/timme (pph) +1

Antal takeovers totalt 313

Alla bilder på zonen

Gävleborg : WijValsverk

Uppladdad av: LeiLar (2019-07-19)

Gävleborg : WijValsverk

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-12)

Gävleborg : WijValsverk

Uppladdad av: Emlomaliv (2020-02-12)